PRESSRELEASE | Alla pressreleaser

den 21 februari 2014 23:47 CET

Information från Scania med anledning av Volkswagens erbjudande till Scanias aktieägare

Styrelsen för Scania AB har noterat att Volkswagen AG idag har presenterat ett erbjudande till aktieägarna i Scania om att överlåta alla sina aktier i Scania till Volkswagen.

De styrelseledamöter i Scania som inte är jäviga kommer inom kort att hålla ett inledande möte för att diskutera erbjudandet.

Södertälje den 21 februari 2014

Styrelsen för Scania AB

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 41 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2013 uppgick faktureringen till 86,8 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,2 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se